ponedeljak, mart 19, 2018
   
Text Size

KONKURS

Na osnovu Strateškog plana lokalnog ekonomskog razvoja grada Kruševca, direktorica "Biznis

inkubator"a d.o.o. donela je Odluku o raspisivanju konkursa.

Raspisuje se

KONKURS

1. CILJEVI KONKURSA

Rešavanje problema nezaposlenosti je jedan od strateških ciljeva ekonomskog razvoja grada

Kruševca. "Biznis inkubator" predstavlja značajan instrument za podsticanje zapošljavanja i to kroz:

• obezbeđenje povoljnih finansijskih i drugih uslova boravka u "Biznis inkubatoru"

• usmerenje kapaciteta lokalnih institucija i drugih zainteresovanih subjekata za pružanje pomoći preduzetnicima i malim preduzećima u procesu biznis inkubacije

2. PAKET INKUBACIONIH USLUGA KOJE NUDI „BIZNIS INKUBATOR“ KRUŠEVAC

Klasifikacija usluga biznis inkubacije (paket usluga) obuhvata ključna područja:
- preduzetnička obuka
- poslovno savetovanje
- tehničko - tehnološka podrška
- umrežavanje sa institucijama, pravnim i fizičkim licima koja imaju kompetencije i kapaciteta za implementaciju biznis inkubacije
- konsalting u oblasti poslovnih funkcija (marketing, finansije, strateško i poslovno planiranje, knjigovodstvo
- mentorstvo
- pomoć pri apliciranju za sredstva budžetskog fonda, start-up kredite, donatorska sredstva i usmeravanje ka drugim povoljnim izvorima finansiranja
- korišćenje poslovnih modula
- korišćenje zajedničkog prostora i opreme (sala za sastanke, kafeterija, parking, konferencijska oprema..)
- poslovna komunikacija (pošta, telefonski priključci, mail, web sajt…)
Pored ovih usluga koji čine sastavni deo paketa inkubacionih usluga, korisnici mogu opciono koristiti i dodatne usluge koje se posebno naplaćuju:
- knjigovodstvene usluge
- ponuda specijalnih kurseva
- tekuće održavanje
- korišćenje interneta
- usluge čajne kuhinj
- iznajmljivanje Pres-centra Biznis inkubatora sa uređajima za prezentaciju
- iznajmljivanje bilborda
- kurirska služba i sl
Paket usluga koje će se realizovati u praksi zavisi od potreba korisnika inkubacionih usluga i intervjua koje menadžer inkubatora obavlja sa svakim korisnikom pojedinačno.
 
3. KVALIFIKOVANOST ZA UČEŠĆE NA KONKURSKU

Na konkurs mogu da se prijave fizička i pravna lica sa teritorije grada Kruševca i to:

- Nezaposlena lica koja nameravaju da započnu proizvodnu ili uslužnu delatnost u periodu ne dužem od 90 dana od dana objavljivanja konkursa.

- Mala preduzeća i/ili radnje koje se bave proizvodnjom ili uslugama a osnovana su u proteklih 24 meseca.

Prednost će imati fizička ili pravna lica čiji proces rada ispunjava ekološke standarde i ne ugrožava rad ostalih stanara.

4. DOKUMENTACIJA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Fizička lica koja u momentu konkurisanja nemaju registrovani biznis:

- prijava na konkurs

- biznis plan

- radna biografija

- fotokopija lične karte

- uverenje iz suda da se protiv učesnika na konkursu ne vodi sudski postupak

Fizička ili pravna lica koja u momentu konkurisanja imaju registrovani proizvodni ili uslužni biznis:

- prijava na konkurs

- biznis plan

- radna biografija

- fotokopija lične karte

- izvod iz registra privrednih subjekata

- uverenje iz Uprave prihoda o izmirenom porezu

- uverenje iz suda da se protiv učesnika na konkursu ne vodi sudski postupak

5. PREDAJA DOKUMENTACIJE

Obrazac prijave učesnik na konkursu može lično da preuzme u kancelariji br.20 u zgradi Gradske uprave ili u "Biznis inkubatoru" Jasički put bb. Kompletnu dokumentaciju možete predati u prostorijama "Biznis inkubatora" ili u Gradskoj upravi(kancelarija br.20) Kruševac

6. ROK ZA PREDAJU DOKUMENTACIJE

Konkurs je otvoren do popune mesta

7. IZBOR STANARA ZA "BIZNIS INKUBATOR" KRUŠEVAC

Izbor stanara za "Biznis inkubator" vrši Komisija za prijem stanara u Biznis inkubator koju imenuje gradonačelnik grada Kruševca na osnovu unapred propisanih kriterijuma.

Sve dodatne informacije i objašnjenja mogu se dobiti lično u "Biznis inkubatoru" Kruševac, Jasički put bb ili na telefone 037/315-00-30; 037/315-00-29 i 064/83-55-202

u Kruševcu

Dragana Bogdanović

Očekujemo Vas!!!

alt

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner